A
R e f o r m á t u s   D i á ko t t h o n   A l a p í t v á n y

egy államilag bejegyzett
(Székelyuvarhelyi Bíróság, 28/1992) független alapítvány,
mely, mint autonóm jogi személy önként csatlakozott az
Erdélyi Református Egyházkerülethez.


1991-ben jöttünk létre, mint független
egyházi alapítvány.
Mivel sem az államtól, sem az egyháztól nem
részesülünk rendszeres támogatásban, adományokból, pályázatokból és szállásadásból tartjuk fenn magunkat.
Négy emeletes saját épületünk 1995-re készült el.
Célunk az ifjúság segítése. A vidéki fiataloknak
bentlakást, kiegészítő oktatást, ösztöndíjakat,
jutalomnyaralást
és főleg keresztyén nevelést biztosítunk.
Nyári szabadegyetemet és ifjúsági táborokat
szervezünk. Támogatjuk az ifjúsági szociális
munkát, a keresztyén ifjúsági rendezvényeket.

E r e d m é n y e i n k

Alapítványunk legfőbb tevékenysége az 1991
szeptembere óta működtetett diákotthon
(internátus), hol
nemcsak civilizált és fegyelmezett keresztyén otthont nyújtunk vallási hovatartozástól függetlenül a tanuló ifjúságnak, hanem
tanulmányi és szociális ösztöndíjat osztunk ki minden
hónapban (átlag 2200 EURO-t havonta) és ingyenesen
biztosítjuk alapfokú komputertanfolyamon,
angol-, német- nyelvtanfolyamon és egyéb tanfolyamokon
részvételüket. Diákjaink a minden hónapban megtartott közgyűlésen
gyakorolhatják a demokratikus vezetést, tudományos
érdeklődésüket pedig az évenként három napon át tartó
csendesnapi (tudományos szessziói) témák és szakelőadók megválasztásával és aktív meghallgatásával-megvitatásával
fejleszthetik. A szórakozási lehetőségek is adottak.
Istennek hála 1995 januárjától megszabadultunk az előző
bérelt helységek nyomorától, mert elkészült Alapítványunk
saját, 130 férőhelyes, modern épülete
, melynek hasznos
alapterülete emeletenként 340 m2, tehát a négy emelet 1360 m2 ,
amihez még hozzá kell adni a részben beépített tetőteret, és a
gazdasági célokat szolgáló alagsort is. Jelenleg a
tevékenységünket a színvonalasan berendezett 146 ajtós, 76 ablakos,
300 m2 parkettes, 600 m2 szőnyegpadlós, 460 m2 padlócsempés,
400 m2 falcsempés modern környezetben európai
színvonalon végezhetjük.
Cserediákakciónkban eddig kb. 150 anyaországit fogadtunk.
Minden nyáron tíz diákunkat üdültetjük ingyen két héten át a
Velencei tónál és másik tízet más anyaországi tanulmányi
táborba viszünk el (pl. a Repce folyó szigetére,
Budapest és múzeumai, nevezetességei megismerésére,stb.). 
Tanulmányi kirándulásokat rendeztünk országhatáron belül és kívül is.  Magyarországon a református iskolák találkozóin sikeresen bemutatkoztak a mi diákjaink is.
 Sport és egyéb vetélkedőkön szerepeltünk, díjakat is nyerve.

Alapítványunk legismertebb tevékenysége az ifjak nyári táboroztatása.
Eddig kb. 1200 gyermeket táboroztattunk 10 napon át,
40 fős csoportokban, részletesen kidolgozott keresztyén
oktató és hitmélyítő programmal a Hargita tövében.
Ez ifjak 1/5 részét teljesen ingyen, a többieket az önköltségnél is
olcsóbban táboroztattuk, és gondunk volt arra, hogy minden
csoportba hozzunk a szórványvidékről is gyermekeket.
Külön utcagyerekcsoportokat is táboroztattunk. De ez csak egy
kicsiny része volt  tevékenységünknek, mert Udvarhelyen a nagyon
rászoruló gyermekek ingyen ebédeltetését is mi kezdtük el
  (100 gyermeknek egy iskolai éven át, majd a következő évben 30-nak),
és végeztük amennyire a pénzügyeink megengedték, mindaddig
amíg a Polgármesteri Hivatal megnyugtatóan át nem vette
ezt a tevékenységet.
Egy éven át ingyen biztosítottuk az utcagyerekek heti fürdetését.
Iskolai ünnepélyeket (anyáknapja, karácsonyfa-ünnepély,
vetélkedővel kiegészített évzáróünnepély) rendeztünk és
támogattunk minden évben értékes díjakkal, ajándékokkal.
Szerveztük és anyagilag támogattuk a felnőtt ifjak ökumenikus evangélizációját.
A lelkész nélküli szórványok gyermekeinek nyaranta 16 napos intenzív konfirmációs felkészítő tanfolyamokat rendeztünk.
Témánként egy hetes, bentlakásos szabadegyetemeket szerveztünk (mondhatni ingyen) Bibliaismeret, Művelődéstörténet és Esztétika-etika témákban.
Területi találkozókkal és egyéb rendezvényekkel, segítségnyújtással támogattuk az IKÉ-t
2003-tól épületünkben működtetjük a 23 gyermeket befogadó
református óvoda-napköziotthont,
hol a szülőknek az állami hasonló
intézetek költségeinek csak 1/3-át  kell kifizetniük és hol minden
nap külön vallásos foglalkozás mellett németül is tanulgatnak.

 

 
C é l k i t ü z é s ü n k


Alapítványunk fő célja civilizált és
fegyelmezett keresztyén otthont nyújtani - vallási
hovatartozástól függetlenül - a tanuló ifjúságnak.
Ezzel a vidéki tehetséges gyermekek hátrányá
igyekszünkcsökkenteni, kiknek szülei - nemcsak anyagi
okokból, hanem az iskolavárostól távollakásuk
miatt - nem képesek mindazt nyújtani (nevelést
és pótórákat elsősorban), amit a romániai mai iskolarendszer
szükségessé tesz, és amit a
helyben lakó szülők megadnak gyermekeiknek,
ha őket értelmiségi pályára szánták.

K i e m e l t   é v f o r d u k ó i n k

20. éves hálaadás


25. éves hálaadás