Betlehemes

A református diákotthon diákjai idén első alkalommal vettek részt a Zöldkapuk-Székelykapuk pályázaton, melynek feltétele egy betlehemes játék betanulása és bemutatása.Betlehemesünket minél több helyszínre szerettük volna eljuttatni, ezzel is segítve az adventi lelki készülődésben különböző gyülekezeteket és közösségeket. Betlehemes játékunk szövegének kiválasztása nem volt egyszerű feladat, de a „Kerek Világ Alapítvány” honlapján találtunk rá egy igen kiváló gyűjtésre: „hanem vagyok Úristen követje” a téli ünnepkör dramatikus szokásaiból – Nemzetközi Betlehemes Találkozók Játékszövegei. Rövid keresgélés után a bukovinai Istensegíts betlehemes játékát választottuk. A szereplők kiválasztása túljelentkezés miatt gondot okozott. A szerepek kiosztása is nehézségekbe ütközött, mert a diákok kívánságait, elképzeléseit is figyelembe kellett venni. Végül hozzáláthattunk a játék begyakorlásához, ami vizsgaidőszakra esett, így aztán az időpontok összeegyeztetése ütközött akadályokba. Betlehemes játékunkat karácsonyi énekekkel és pásztortánccal szerettük volna gazdagabbá tenni. Ehhez más-más forrásból kellett anyagot gyűjtenünk. Rátaláltunk egy lövétei táncdallamra, de ehhez sajnos nem volt felvétel, amely alapján a táncot meg tudtuk volna tanulni. A táncdallamhoz illő koreográfia összeállításában Kinda Botond - heti egy alkalommal néptáncot oktat a bentlakásban – sietett segítségünkre. Lövéte közel esik városunkhoz, így Boti közbenjárásával sikerült eredeti gyűjtést beszerezni. A felkészülés ideje alatt vált egyre világosabbá, mennyire hasznát tudják venni a diákok az iskolában vagy külön foglalkozásokon tanultaknak. Játszi könnyedséggel tanulhatták meg az énekeket, a táncot, mert az ehhez szükséges alapokkal már rendelkeztek. Így érthetik és érezhetik meg, munkájuk nem hiábavaló. Igyekeztünk minél több helyszínre, félreeső falvakba eljutni, a havas és síkos utak ellenére is: Székelymagyaroson, Bágyban, Patakfalván, Szentmártonban, Székelyszenterzsébeten, Nagysólymosban és Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs iskolában örvendeztettük meg lelkes közönségünket. Mindenütt szívélyes fogadtatásban volt részünk, szeretettel és finom kaláccsal vendégeltek meg. Előadásunk helyszínei közül a diákotthon sem maradhatott ki, betlehemes játékunkat a „Csendes Napok” rendezvénysorozat keretén belül mutattuk be, amelyről egyik diákunk írt rövid beszámolót.

eletunk

Betlehemes a „Csendes Napokon” A Református Diákotthon Alapítványnál minden évben megrendezendő „Csendes Napok” keretén belül, az identitás témája körül forgó előadások mellett a diákok is megmutathatták, hogyan készülnek a karácsonyra Elsőként egy hagyományos bukovinai Istensegíts betlehemes játékot láthattak a jelenlévő diákok, meghívottak, nyílt érdeklődésű vendégek. A tizenkét tagú csapat nevelőik önzetlen segítségével készült fel erre a lövétei táncdallamokkal megtűzdelt, rengeteg éneket és humort tartalmazó, hagyományőrző jellegű előadásra. A kis csapat egy pályázatra készülvén rázódott össze, rengeteg próba, gyakorlás árán. Az elszántság és a befektetett munka egyaránt meghozta gyümölcsét a látottak szerint. A király, vagyis a bekérezkedők iránti gőg, a pásztorok, vagyis az alázat és hódolat, és az angyaljelenés motívumai együtt alkotják meg ezt a mély tartalmakat hordozó színdarabot. „-Mindenkiben megszületett valami új, olyan fény, ami mindenki mást beragyogott. A siker tehát megszületett." -adja feleletként megannyi miért kezdetű kérdésünkre a választ a betlehemes játékban szereplő egyik diák.
György Emese